Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem.
Jedná se o výměnu oken, balkonových dveří a balkonových sestav rozlišných rozměrů i barevného provedení v bytech domů. Původní dřevěná zdvojená okna, balkonové dveře a balkonové sestavy budou demontovány, zlikvidovány a nahrazeny novými – plastovými se zachováním původních rozměrů, dělení i barevného provedení ze strany vnější, vnitřní strana– barva bílá!
Celkem 112 otvorů:
-čp. 2900: celkem 17 venkovních otvorů v sedmi bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken (8x jednokřídlých) a balkonových sestav (4x balkonové dveře + jedno okno a 5x balkonové dveře + dvě okna) v provedení modrá /bílá včetně bílých vnitřních parapetů.
-čp. 2901: celkem 27 venkovních otvorů v devíti bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken (12ks jednokřídlých) a balkonových sestav (12x balkonové dveře + jedno okno a 3x balkonové dveře + dvě okna) v provedení modrá /bílá včetně bílých vnitřních parapetů.
-čp. 2902: celkem 33 venkovních otvorů v jedenácti bytových jednotkách v I., II., III., IV., V. a VI. NP. Výměna oken (21x jednokřídlých, 6x okno dvoukřídlé, 5x okno čtyřkřídlé – dolní dvě křídla fixní) a balkonové sestavy (1x balkonové dveře + jedno okno ve spodní části fixní) v provedení modrá /bílá včetně bílých vnitřních parapetů.
-čp. 2905: celkem 35 venkovních otvorů v osmi bytových jednotkách v I., II., III., IV., V. a VI. NP. Výměna oken (10x jednokřídlé v provedení červená/bílá, 1x dvoukřídlé v provedení červená/bílá, 11x jednokřídlé v provedení bílá/bílá, 6x dvoukřídlé v provedení bílá/bílá), balkonových dveří (4x jednokřídlé v provedení bílá/bílá), balkonových sestav (2x balkonové dveře + jedno jednokřídlé okno v provedení bílá/bílá) a sestavy vchodových dveří opatřených elektrozámkem s jednokřídlým oknem a spodní fixní částí v provedení bílá/bílá.
Požadované parametry:
- minimálně pětikomorový profil oken, stavební hloubka rámu min. 73 mm (s výztuhou
ocelový pozinkovaný profil tl. min. 1,5 mm) se základním větracím systémem, s tepelně izolačním dvojsklem a meziskelními lištami 26 mm
- vnitřní strana bílá, vnější strana dle barvy na původních oknech (modrá RAL 5007, červená Weinrot 3005)
- tepelná prostupnost celého okna minimálně 1,2 W/m2K
- celoobvodové čtyř-polohové kování
- okna nebudou z recyklovaného plastu, bude v maximální míře použit tzv. prvoplast s využitím minimálního množství recyklovaného odpadu
- dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů (š. 300 mm – upraveno dle potřeby) v barvě bílé s bočními krytkami
- připojovací spára opatřena vnitřní parotěsnou a venkovní paropropustnou páskou, popř. použití 3D pěny
Předmětem plnění je:
- demontáž původních dřevěných zdvojených oken, balkonových dveří a balkonových sestav, vnitřních parapetů, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu
- zaměření okenních a dveřních otvorů pro objednání nových oken, balkonových dveří a balkonových sestav
- dodávka a montáž nových oken, balkonových dveří a balkonových sestav
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- zednické začištění z interiéru i z exteriéru
- seřízení oken a dveří
- hrubý úklid
Poznámka:
Nutno počítat s velikostí oken, která budou měněna od I. NP do VI. NP. V objektech jsou pouze osobní výtahy malých rozměrů!

Výzvu s krycím listem, návrh smlouvy o dílo, zadávací požadavky, výpis prvků a fotodokumentaci je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17
Kontakt: Technické informace zajišťuje: Martina Svobodová, referent odboru rozvoje, investic a správy majetku města Dvůr Králové nad Labem, tel: 499 318 114, e-mail: svobodova.martina@mudk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.06.2021 09:00
Datum zahájení: 24.05.2021 08:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):