Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 13.02.2023 10:00
Dodávka ramenového nosiče kontejnerů s podvozkem 4x2 pro provoz na pozemních komunikacích pro Technické služby města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 01.12.2022 20.12.2022 10:00
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 04.11.2022 05.12.2022 10:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro Technické služby města v napěťové hladině vysoké napětí na období roku 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.11.2022
Rekonstrukce ulice Zborovská
podlimitní Zadáno 26.09.2022 25.10.2022 10:00
„Pořízení projektových dokumentací rekonstrukce úpravny vody, pasport a revize vrtů a protirázová ochrana - Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 20.09.2022 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 25.08.2022 23.09.2022 09:00
Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 10.08.2022 10:00
PD Rekonstrukce budov čp. 2 a čp. 3 na náměstí T.G.Masaryka
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 06.09.2022 10:00
Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice - Žireč
podlimitní Hodnocení 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Úprava střechy, obvodového pláště, fotovoltaická elektrárna a příchozí komunikace školní jídelny
podlimitní Zadáno 09.06.2022 18.07.2022 10:00
Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 22.06.2022 10:00
UTM firewall včetně instalace a implementace
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 14:00
Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 16.05.2022 15:00
Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.04.2022 26.04.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››