Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice - Žireč
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 07.02.2022 10:00
Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 16.02.2022 10:00
Dodávka tří osobních automobilů pro dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.11.2021 22.11.2021 12:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2022 a 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.10.2021
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2021 29.09.2021 17:00
Nájem použitého víceúčelového komunálního vozidla do 3,5 t
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 11:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 29.09.2021 10:00
Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2021 11.08.2021 10:00
Dvůr Králové nad Labem – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa – léto 2021
podlimitní Zadáno 22.07.2021 26.08.2021 10:00
Stabilizace skalního masivu u nádraží
podlimitní Zadáno 13.07.2021 06.08.2021 10:00
Vrtné práce
podlimitní Zadáno 07.07.2021 26.07.2021 10:00
Dodávka použitého víceúčelového komunálního vozidla do 3,5 t
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 19.07.2021 11:00
Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 10:00
Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2021 21.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››