Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka bezpečnostních prvků, centrální ukládání a řízení přístupu do LAN
nadlimitní Hodnocení 27.10.2023 28.11.2023 10:00
Výběr dodavatele ellektrické energie na rok 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2023 16.10.2023 13:00
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Dvůr Králové nad Labem Etapa II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2023 25.09.2023 10:00
Výběr dodavatele elektrické energie na rok 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2023 08.09.2023 09:45
Dodávka zemního plynu, maloodběr na období 1.1.2024 - 31.12.2024
podlimitní Zadáno 15.08.2023
Projektová dokumentace protipovodňových opatření - revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Hodnocení 11.08.2023 13.09.2023 10:00
„Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem":
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2023 08.08.2023 08:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. - MAYEROVA TOVÁRNA – zadání stavby
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. – technický dozor a koordinátor BOZP
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 26.05.2023 09:00
Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ Dvůr Králové nad Labem, INTERIÉR-NÁBYTEK
nadlimitní Zadáno 17.04.2023 05.06.2023 10:00
Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení
podlimitní Zadáno 10.04.2023 15.05.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.03.2023 31.03.2023 12:00
Zkvalitnění varovného informačního systému města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 06.03.2023 27.03.2023 10:00
Obnova vstupního vestibulu Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 23.03.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››