Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
nadlimitní Příjem návrhů 29.03.2021 27.07.2021 11:30
Malé svozové vozidlo do 6t, vozidlo určeno pro svoz komunálního odpadu v kat. SS
podlimitní Hodnocení 14.03.2021 31.03.2021 10:00
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a obnova dvorních průčelí budovy gymnázia č. p. 304 ve Dvoře Králové n.L./I. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2021 16.04.2021 10:00
Kanalizace a ČOV v městské části Žireč
podlimitní Hodnocení 29.01.2021 14.04.2021 11:00
Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie
podlimitní Zadáno 18.12.2020 14.01.2021 10:00
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 23.11.2020 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 18.09.2020 08:30
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2020 04.09.2020 10:00
„Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 15.09.2020 09:00
Svozové vozidlo 18t s lisovací nástavbou
podlimitní Zadáno 13.08.2020 28.08.2020 11:00
Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky
podlimitní Zadáno 09.07.2020 06.08.2020 10:00
Tiskové řešení MěÚ Dvůr Králové nad Labem – vyhrazená veřejná zakázka
podlimitní Zadáno 07.07.2020 23.07.2020 10:00
"Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem - Verdek"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 20.07.2020 10:00
Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 10:00
Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 24.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››