Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2021 29.06.2021 10:00
Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 21.06.2021 10:00
Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2021 21.06.2021 10:00
Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 14.06.2021 09:00
Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 09:00
Přestavba bytu školníka na kanceláře, MŠ Drtinova 1444, Dvůr Králové n/L.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 10:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
nadlimitní Příjem návrhů 29.03.2021 27.07.2021 11:30
Malé svozové vozidlo do 6t, vozidlo určeno pro svoz komunálního odpadu v kat. SS
podlimitní Zadáno 14.03.2021 31.03.2021 10:00
Kanalizace a ČOV v městské části Žireč
podlimitní Zadáno 29.01.2021 14.04.2021 11:00
Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie
podlimitní Zadáno 18.12.2020 14.01.2021 10:00
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 23.11.2020 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 18.09.2020 08:30
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2020 04.09.2020 10:00
„Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 15.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››