Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Demontáž stávajících svítidel včetně kabeláže
Dodávka a montáž nových svítidel ledové plochy a ochozů
Dodávka a montáž nových kabelových rozvodů a nového rozvaděče
Dodávka a montáž touchpanelu
Revize zařízení
Místo plnění: Trutnov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17
Kontakt: Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.03.2023 10:00
Datum zahájení: 03.03.2023 10:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: