Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Odvoz a likvidace odpadu z překládací stanice a sběrného dvora 20.08.2015
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem - s poskytnutím dodavatelského úvěru 30.01.2014
Rekonstrukce kanalizace a vody v ul. 28 října ve Dvoře Králové nad Labem 20.12.2013
Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace 11.12.2013
Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 06.05.2013
Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem 27.02.2013
Zateplení mateřských škol ve Dvoře Králové nad Labem 20.12.2012