Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Tomáš Machek
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2017 07:01:04
Předmět Výzva

Výzva k podání cenové nabídky


Na základě usnesení rady města konané dne 23.05.2017 Vás tímto vyzýváme k podání cenové nabídky na realizaci akce: „Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem“.

Pokud máte o realizaci výše uvedené zakázky zájem, zašlete Vaší nabídku v listinné formě na naší adresu.


S pozdravemIng. Ctirad Pokorný v.r.
vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města


Přílohy
- výzva II..doc (106.50 KB)