Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2020 12:57:20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ: Jaká tam má být výměna vzduchu.
Odpověď projektanta:
--> Výměna vzduchu v tělocvičně a v zázemí není nově řešena. Stávající odvětrání v sociálních zařízeních je vyústěno nad střechu, kde jsou větrací hlavice.
DOTAZ: Je potřeba do oken Brispect klapky na výměnu vzduchu v tělocvičně.
Odpověď projektanta:
--> s okenními klapkami nebylo uvažováno. Navíc toto označení nebo firmu neznám. V současném režimu využívání tělocvičny je větrání haly zajištěno ručním otevíráním oken pověřenou osobou, případně uživateli (učitelé, trenéři, vedoucí soutěží) jak v hale, tak v ostatních prostorech sociálek, šaten, posilovny... Nově to budou okna v hale sklápěcí s pákovými uzávěry.