Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2020 07:44:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V dokumentaci pro provedení stavby je v čísle výkresu 116 Výpis prvků - NOVÉ - Výpis dveří a oken v řádku Ozn. OZ1 a sloupci Skladebné rozměry venk. otvoru chybně uvedeno 800/900. Správně má být 1800/900. Okna jsou ve výkazu výměr uvažována správně. tj. 1,8 x 0,9 m, 8 ks. Je to na ř. 18 v záložce 1 - SO 01 - Výměna oken.