Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2020 09:23:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ DOKUMENTACE:
Ve výpisu prvků u oken označených OZ4 jsou použity pákové uzávěry.
Dle dvou oslovených výrobců oken budou tyto pákové mechanismy u horních oken nefunkční. Přílišná délka, netěsnost oken. Výrobce navrhuje motorové pohony. Bude mít vliv na cenu
ODPOVĚĎ PROJEKTANTA:
Pákové mechanismy jsou běžné ovládání.
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Zadavatel požaduje ponechat stávající řešení.