Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč“
Odesílatel Jan Fíla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.08.2020 07:59:41
Předmět Výzva k podání nabídky

- výzva k podání nabídky


Přílohy
- výzva pdf.pdf (384.24 KB)