Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Tomáš Machek
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2021 10:05:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dne 27.05.2021 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v příloze zveřejňuje dané vysvětlení


Přílohy
- doplnění zadávací dokumentace.pdf (185.44 KB)