Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2023 08:39:21
Předmět Dotaz - žádost o vysvětlení podaná elektronicky na oulehla.josef@mudk.cz 10.03.2023 v 14:26 hod

Dobrý den,
dovolte mi vznést dotazy k veřejné zakázce „Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“.
Dotaz č. 1:
Na str. č. 2 dokumentu “Výzva k podání nabídek” je v části “specifikace předmětu plnění“ uvedeno, že „každé svítidlo musí mít senzor, který bude reagovat na intenzitu venkovního světla pronikajícího skrz světlíky – regulace v návaznosti na okolní svit”. Systém řízení osvětlení, komunikace se svítidly, atd. není v zadávací dokumentaci blíže popsán.
Vzhledem k naší mnohaleté praxi s instalací osvětlení ve sportovních halách víme, že je majoritně zastoupena regulace halového osvětlení pomocí řídicího systému s komunikací DALI, kdy je každé svítidlo ovládáno individuálně a jasové senzory (pro zohlednění příspěvku denního světla) jsou součástí řídicího systému.
Dotaz zní, zda je toto praxí ověřené řešení možné nabídnout v rámci Vámi vypsané veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:
Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky neobsahuje výkaz výměr se specifikací oceňovaných položek a jejich výměr. Dovozuji z toho, že uchazeč provede světelně-technický výpočet a kvalifikovaný odhad výměr (například napájecí kabeláže) a prohlídku místa plnění a na základě tohoto pak dílo ocení?

Děkuji za zpětnou vazbu.
S pozdravem,
Ing. Tomáš Růžička, MBA
Ředitel služeb pro zákazníky
_________________________________________
Yunex Traffic | Customer Services
Siemensova 2715/1,
155 00 Praha 5, Česká Republika
Mobile: +420 724 308 478

Odpověď:
Dotaz č.1: Regulace halového osvětlení může být pomocí řídicího systému s komunikací, kdy je každé svítidlo ovládáno individuálně a jasové senzory (pro zohlednění příspěvku denního světla) jsou součástí řídicího systému. Toto řešení je možno nabídnout v rámci zakázky.
Dotaz č. 2: Odpověď zní ano.