Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 08:57:14
Předmět Dotaz - žádost o vysvětlení podaná elektronicky na oulehla.josef@mudk.cz 14.03.2023 v 15:27 hod

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci se uvádí: „... uchazeč předloží návrh a výpočet osvětlení ledové plochy splňující minimální požadavky na osvětlení pro zápasy 2. hokejové ligy...“

V ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť jsou pro lední hokej uvedeny tři druhy tříd, podle kterých jsou definovány světelně technické parametry osvětlení (včetně intenzity osvětlení), ale nikde není uvedeno zatřídění podle „čísla hokejové ligy“.

Žádáme o:
1. přesné zatřídění vašeho požadavku intenzity osvětlení dle ČSN EN 12193 pro lední hokej, abychom mohli provést správný světelně technický výpočet. Případně prosím alespoň stanovte požadovanou minimální intenzitu osvětlení.
2. informaci, zda se uvažuje s televizními přenosy – pro tento případ prosíme také jasně definovat minimální intenzitu osvětlení pro nasvětlení hokejového stadionu pro televizní přenosy.
3. jakou intenzitu osvětlení požadujete pro ochozy, které mají mít samostatný světelný okruh – prosíme o přesné zatřídění dle normy, případně alespoň požadovanou intenzitu osvětlení.

Současně žádáme o posunutí termínu odevzdání nabídky.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem
Ing. Jiří Pulkrábek
Technical Specialist

Yunex Traffic | Customer Services

Yunex, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha, Česká republika
Mobile: +420 602 216 816
mailto:jiri.pulkrabek@yunextraffic.com
www.yunextraffic.com

Odpověď:

1. minimální intenzita osvětlení 750 lx
2. s televizními přenosy se neuvažuje
3. minimální intenzita osvětlení 150 lx

Termín podání nabídek je prodloužen do 24.03.2023.