Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Josef Oulehla
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2023 11:44:17
Předmět Dotaz - žádost o vysvětlení podaná elektronicky na oulehla.josef@mudk.cz 14.03.2023 v 16:05 hod

Dobrý den,

na základě dnešní osobní prohlídky na místě máme ještě tyto následující dotazy:
1. Je ve všech částech zimního stadionu včetně místnosti techniků ve vedlejší budově dostupná funkční WiFi síť? Lze případně tuto WiFi síť použít pro komunikaci s ovládacím tabletem?
2. Rozvaděč v místnosti časomíry a ovládání osvětlení:
a. Z tohoto rozvaděče nejsou napojena jen svítidla, ale i další elektrická zařízení. Požadujete dodat tento rozvaděč úplně nový s novými jistícími prvky, i když se netýkají osvětlení? Pokud ANO, prosíme o dodání projektové dokumentace tohoto rozvaděče včetně umístění těchto zařízení v půdorysu. Případně je možné dodat v rámci této veřejné zakázky pouze nový menší rozvaděč pouze pro osvětlení a ostatní zařízení nechat v původním elektrorozvaděči? Pak je nutné vědět, kde bude tento nový rozvaděč pro osvětlení umístěn a odkud bude napájen.
b. Odkud požadujete řešit ovládání svítidel? Z místnosti časomíry nebo z místnosti techniků ve vedlejší budově nebo z obou stanovišť?
c. Trváte na dotykovém displeji (touch panelu) a dalším zařízení např. tabletu/mobilu, který musí mít k řídicímu systému přístup přes vaši WiFi síť nebo je možné tento systém ovládání zjednodušit na čtyři naprogramovaná tlačítka (v ZD jsou požadovány 4 scény), kterými bude možné zvolit požadovanou intenzitu osvětlení (navrhujeme např. 1. VYPNUTO, 2. ZAPNUTO: 300 lx, 3. ZAPNUTO: 500 lx, 4. ZAPNUTO: 750 lx – přičemž by byla regulována všechna svítidla plynule včetně vazby na příspěvek denního osvětlení) + ještě jeden okruh (5. tlačítko) pro požadované samostatné osvětlení ochozů. Těchto 5 tlačítek by bylo možné zdvojit – tzn. mohly by být jak v místnosti techniků, tak v místnosti časomíry. Prosíme o upřesnění.
3. Demontáže svítidel a elektroinstalace – požadujete v rámci této veřejné zakázky zdemontovat pouze svítidla a související kabeláže? Všimli jsme si, že kromě svítidel jsou na ocelové konstrukci i kamery, reproduktory atd. – požadujete v rámci této veřejné zakázky zdemontovat i tato zařízení včetně kabeláže nebo vám tyto demontáže provedou firmy, se kterými máte sjednán servis na tato zařízení? K tomu bude nutné dodat projektovou dokumentaci (zapojení, umístění v půdorysu, seznam zařízení k demontáži atd.). Kdo bude tato zařízení (kamery, reproduktory, ..) zpětně montovat? Požadujete zpětnou montáž i těchto zařízení?

Současně vás žádáme o posunutí termínu pro odevzdání nabídky min. o 5 pracovních dní od obdržení vašich odpovědí, abychom mohli tyto informace zpracovat.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem
Ing. Jiří Pulkrábek
Technical Specialist

Yunex Traffic | Customer Services

Yunex, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha, Česká republika
Mobile: +420 602 216 816
mailto:jiri.pulkrabek@yunextraffic.com

Odpověď:
1.(2.c) Síť WiFi (její dostupnost není třeba v této zakázce řešit) bude použita pro komunikaci s dotykovým displejem a dalším zařízením např. tablet/mobil pouze jako doplňková. Na těchto zařízeních ale trváme. Systém ovládání bude pěti naprogramovanými tlačítky. 1. VYPNUTO, 2. ZAPNUTO: 300 lx, 3. ZAPNUTO: 500 lx, 4. ZAPNUTO: 750 lx – přičemž by byla regulována všechna svítidla plynule vazbou na příspěvek denního osvětlení) + ještě jeden okruh (5. tlačítko) pro požadované samostatné osvětlení ochozů. Těchto 5 tlačítek je nutné zdvojit – tzn. mohly by být jak v místnosti techniků, tak v místnosti časomíry. Musí být také umožněno měnit intenzitu osvětlení plynule ručně.
2.a.Stávající rozvaděč v místnosti časomíry požadujeme ponechat. Požadujeme v rámci této zakázky nový menší rozvaděč pouze pro osvětlení. Jeho umístění je nutno zvolit v návaznosti na prohlídku místa plnění. Tento bude napájen ze stávajícího rozvaděče.
2.b.Ovládání svítidel je nutno řešit z místnosti časomíry i z místnosti techniků ve vedlejší budově.
3. V rámci této zakázky požadujeme demontovat pouze svítidla a související kabeláž.
Termín pro podání nabídek je prodloužen do 24.03.2023 do 10:00 hod.