Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy části 1.PP ZŠ Legionářská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2013 20.05.2013 10:00
„Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem“
nadlimitní Zadáno 27.03.2013 20.05.2013 14:00
Pečovatelská služba - Nové osobní služební vozidlo určené zejména pro přepravu seniorů a zdravotně postižených
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2013 15.03.2013 14:30
"Zateplení mateřských škol - město Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 05.02.2013 08.03.2013 12:00
Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 30.10.2012 23.11.2012 08:00
Nákup licencí Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2012 09.11.2012 15:00
Výběrové řízení na dodavatele zařízení pro modernizaci a rozšíření technologie Městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) a její montáž, servis a údržbu.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2012 22.10.2012 13:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Zadáno 17.09.2012 12.11.2012 09:00
Stavební práce spojené s provedením CHÚC - dodatečné stavební práce č.p. 83
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2012 15.08.2012 14:00
Oprava podchycení patky dřevěné lávky ve Dvoře Králové n.L., Verdeku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2012 29.08.2012 10:00
Oprava části střechy ZŠ Žireč
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2012 16.07.2012 10:00
Redistribuce funkčních ploch v ZŠ Legionářská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2012 14.06.2012 10:00
Oprava fasády bytového domu č.p.57 na náměstí T.G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 12:00
Rekonstrukce osvětlení sportovní haly ZŠ Strž
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 12:00
Výměna střešní krytiny domu č.p. 58 na náměstí T.G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016