Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 29.09.2021 17:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2021 29.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016