Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licence Microsoft Office 2019, Exchange Server 2019, Windows Server 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2020 16.03.2020 10:00
"Rekonstrukce chodníků v ul. Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 09:00
Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 09.03.2020 08:00
Dodávka traktoru na údržbu hřiště s umělým povrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 20.12.2019 11:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 28.08.2019
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2019 06.09.2019 09:00
"Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem"
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 30.08.2019 10:00
Dodávka dálkově řízeného žacího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2019 19.07.2019 11:00
Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2019 02.07.2019 10:00
Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Drtinova) - zahrada MŠ, ul. Drtinova u č. p. 1444, k. ú. Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 24.05.2019 10:00
Expozice textilního tisku – vnitřní vybavení expozice, nábřeží Jiřího Wolkera 132, 133 Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 27.05.2019 10:00
Dvůr Králové nad Labem - Úprava křižovatky v ulici Nedbalova
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 16.05.2019 10:00
Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce
podlimitní Zadáno 21.03.2019 16.04.2019 11:00
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, Dvůr Králové nad Labem od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávka kontejnerového vozidla s nosností 12 t s jednoramenným natahovačem kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 05.04.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››