Veřejná zakázka: Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 220
Systémové číslo: P17V00000016
Datum zahájení: 30.05.2017
Nabídku podat do: 15.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Výměna oken severní a části východní fasády obytného domu čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem – celkem 25 otvorů (42 ks oken) a nátěr 3 ks půdních oken. Stávající dožilá dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými špaletovými okny dle původního tvaru s doplněným odtokem dešťové vody v barvě původní (slonová kost), včetně paropropustných a parotěsných pásek, popř. 3D pěny, dle PD „Pasportizace oken budovy - č. zak. 2382E, vypracované Ing. Jansou, PROJEKTIS spol. s.r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem.
Nová okna budou provedena ve shodném materiálovém provedení (dřevěný vícevrstvý lepený profil) a členění, zachován bude způsob otevírání křídel, vnitřní křídlo bude zaskleno dvojsklem 4/16/4 mm v těsném provedení na styku s rámem a venkovní křídlo sklem tl. 4 mm, s doplněným odtokem dešťové vody a posílenými statickými vlastnostmi rámů, včetně zachování tvaru a všech okrasných řezeb a vybavení kovových doplňků (kličky, mosazné repliky pantů, distančníky, apod.). Jednoduchá okna budou nahrazena jednoduchým rámem s křídly s izolačním dvojsklem. Nátěrový systém bude standardní ve shodném barevném provedení s opravovanými okny, tj. krycím nátěrem.
Budova čp. 400 je zapsána na seznamu kulturních památek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 260 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy