Veřejná zakázka: Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 368
Systémové číslo: P21V00000010
Datum zahájení: 06.06.2021
Nabídku podat do: 21.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o:
kompletní demontáž včetně ekologické likvidace stávajícího osobonákladního výtahu TONV 500, počet stanic 4, počet nástupišť 4, rozměry šachty 1620 x 2200 mm, rozměry kabiny 1100 x 2000 mm, kabina bez dveří a průchozí s jednokřídlovými ručními šachetními dveřmi 800 x 2000 mm, rok výroby výtahu 1986!

Do stávající výtahové šachty (1620 x 2200 mm) provést kompletní dodávku a montáž nového výtahu s jednostrannými kabinovými dveřmi a průchozí kabinou a šachetními automatickými dveřmi ve standardním provedení a povrchové úpravě „kartáčovaný nerez“. A to včetně nezbytných stavebních přípomocí.
Bezpečnostní komunikace bude zajištěna přes GSM bránu. Dále nový výtah musí zajistit zabezpečení (klíčem) vstupu a výstupu do a z 2. N. P. To znamená, že vstup a výstup do a z tohoto podlaží bude umožněn pouze po jeho odblokování (klíčem)!
Nový výtah bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
A vzhledem k tomu, že zároveň probíhá realizace akce: “Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží azylového Domu Žofie“ je třeba realizovat tuto kompletní výměnu výtahu v součinnosti a po dohodě s jejím dodavatelem, což je firma Pavel Bořek, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem s předpokládaným termínem výměny max. do 15.11.2021.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy