Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 386
Systémové číslo: P21V00000028
Datum zahájení: 14.09.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
I. etapa – zpracování analýzy území a stanovení koncepce řešení (4.1. dle specifikace zadání) 10 týdnů od podepsání smlouvy-shromáždění a vyhodnocení disponibilních podkladů, terénní šetření, analýza podkladů a stanovení ideové koncepce návrhů opatření, hydrotechnické posouzení současného stavu 2D modelem, zpracování výstupů a projednání se zástupci města

II. etapa – zpracování koncepce návrhů opatření (4.2.-4.3. dle specifikace zadání) 10 týdnů od ukončení I. etapy (zpracování finálního návrhu PPO opatření na základě připomínek, hydrotechnické posouzení navržených opatření, projednání návrhů opatření a vypracování čistopisu studie)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy