Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem
Odesílatel Tomáš Machek
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2017 13:11:40
Předmět rozhodnutí o výběru dodavatele

R O Z H O D N U T Í
zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu


Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je
„Zateplení části bytového domu čp. 72 (II. etapa) v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem“, oznamuje své rozhodnutí o jejím přidělení.

Zadavatel na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí rozhodl usnesením č. R/400/2017 – 100. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2017
o výběru nejvhodnější nabídky.

Název : STAVHAUS s.r.o.
Sídlo : Náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Právní forma : právnická osoba
Identifikační číslo : 04469739
Daňové identifikační číslo : CZ04469739
Nabídková cena: 719.576,85 Kč včetně DPHDalší pořadí hodnocených nabídek, které byly hodnoceny jako méně výhodné pro zadavatele :

2. místo:
J. Pišta a spol. s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00578894, s nabídkovou cenou 777.203,35 Kč včetně DPH
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky odpovídá pořadí nabídek podle hodnotící komise.

Děkujeme všem účastníkům výběrového řízení veřejné zakázky za účast v soutěži a těšíme se na spolupráci při dalších zakázkách.
Ing. Ctirad Pokorný v.r.
vedoucí odboru RISM
oprávněný jednat jménem zadavatele ve věcech
zadání veřejné zakázky malého rozsahu


Přílohy
- rozhodnutí o výběru dod .doc (28.00 KB)