Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kanalizace a ČOV v městské části Žireč
Odesílatel lysek@viaconsult.cz
Organizace odesílatele Město Dvůr Králové nad Labem [IČO: 00277819]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 13:05:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_signed.pdf (162.86 KB)
- PD ČOV a zatrubnění po upřesnění.zip (2.97 MB)
- 202102 - Žireč - Kanalizace a čistírna odpadních vod, přípojky splaškové kanalizace [zadání].xlsx (576.62 KB)