Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží Domu Žofie
podlimitní Zadáno 18.12.2020 14.01.2021 10:00
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 23.11.2020 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 18.09.2020 08:30
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2020 04.09.2020 10:00
„Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 15.09.2020 09:00
Svozové vozidlo 18t s lisovací nástavbou
podlimitní Zadáno 13.08.2020 28.08.2020 11:00
Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – STL plynovod a přípojky
podlimitní Zadáno 09.07.2020 06.08.2020 10:00
Tiskové řešení MěÚ Dvůr Králové nad Labem – vyhrazená veřejná zakázka
podlimitní Zadáno 07.07.2020 23.07.2020 10:00
"Oprava vjezdu ke hřbitovu, Dvůr Králové nad Labem - Verdek"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 20.07.2020 10:00
Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 10:00
Energetická opatření budovy tělocvičny se zázemím, nábřeží J. Wolkera, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 24.06.2020 10:00
„Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 26.06.2020 10:00
Oprava krytiny Šindelářské věže, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2020 29.05.2020 09:00
Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa
podlimitní Hodnocení 04.05.2020 29.06.2020 11:00
"Stavební úpravy a rozšíření autobusové zastávky, Dvůr Králové nad Labem, Zboží"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2020 06.05.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››