Veřejná zakázka: Projekční činnost – Volnočasový areál u koupaliště Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 454
Systémové číslo: P24V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 00277819
Datum zahájení: 18.01.2024
Nabídku podat do: 02.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekční činnost – Volnočasový areál u koupaliště Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na služby, projekční činnost pro investiční akci: „Projekční činnost – Volnočasový areál u koupaliště Dvůr Králové nad Labem“

Projekční činnost bude zahrnovat:
a) dopřesnění studie, která je hlavním podkladem pro navazující stupeň dokumentace,
b) dokumentaci v rozsahu pro vydání společného povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení dodavatele včetně inženýrské činnosti a informativního odborného odhadu nákladů,
c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu organizace výstavby včetně možné etapizace,
d) výkon autorského dozoru dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e) průzkumy –
• radonové posouzení,
• inženýrsko-geologický průzkum,
• hydrogeologický průzkum, návrh vsakování.

Zadavatel si pro stanovení způsobu využití pozemků pořídil studii s číslem zakázky 11/2022, zhotovenou autorizovaným architektem Ing. arch. Viktorem Drobným, ČKA 03457, která je nedílnou součástí ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy