Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 35 mil. Kč souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s.r.o.
podlimitní Zadáno 07.05.2012 30.07.2012 11:00
Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 21.05.2012 12:00
Rekonstrukce ZŠ Komenského pro účely městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - servrovna
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 21.05.2012 12:00
Dodávka Technologického centra ORP Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 15:00
Přestavba bytu školníka na oddělení MŠ v Lipnici
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2012 02.04.2012 12:00
Dodání a montáž vestavěných skříní pro ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2012 06.02.2012 10:00
Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 03.01.2012 19.01.2012 12:00
Technický dozor investora v rámci akce Zateplení DPS Sadová č.p. 2755, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2011 17.01.2012 10:00
Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové
podlimitní Zadáno 29.12.2011 01.02.2012 10:00
Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice na rok 2012 a 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2011 11.11.2011 17:00
Realizační management dotačních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2011 04.11.2011 15:00
„KOMUNIKACE SYLVÁROV K RODINNÝM DOMŮM“ ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2011 25.07.2011 12:00
Dodávka originálních/renovací tonerů/kazet
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2011 28.06.2011 15:00
Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ E. Krásnohorské, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2011 17.06.2011 09:00
Nákup licencí Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2011 17.06.2011 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016