Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova ve Dvoře Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 116
Systémové číslo: P14V00000013
Počátek běhu lhůt: 24.06.2014
Nabídku podat do: 07.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova ve Dvoře Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce oboustranných chodníků v ul. Smetanova ve Dvoře Králové n/L podél silnice II/300.
Spodní stavba předpokládá odstranění stávajícího zpevnění včetně podkladních vrstev a úpravu zemní pláně s průběžným hutněním. Odtěžený materiál bude uložen na skládku – předpoklad je skládka Bohuslavice u Trutnova.
Chodníky budou vydlážděny z betonové dlažby v tl. 80 mm, do lože HDK tl. 30mm s podkladem ze štěrkodrti, tl. 100 mm nebo směsi stabilizované cementem S 0/32, v tl. 150 mm a podsypem ze štěrkodrti vyrovnávací tl. 150 mm v místech vjezdů. Součástí chodníků bude osazení nového silničního ocelového zábradlí, opatřené protikorozní ochranou rekonstrukce komunikačních vjezdů na MK, podélných drenáží a chrániček.
Odvodnění zemní pláně chodníku je řešeno příčným sklonem 3%.
Chodníky v místě přechodů pro chodce, bude pochozí plocha provedena ve formě varovného pásu v šířce 0,40 m s plastickou úpravou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky