Profil zadavatele: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

  • Název: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
  • IČO: 43464386
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_378.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
stálé expozice "Historie města a dějiny textilu na Královédvorsku" v muzeu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 25.07.2014 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016