Veřejné zakázky Města Dvůr Králové nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 11.08.2021 10:00
Dvůr Králové nad Labem – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa – léto 2021
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 10.08.2021 10:00
Stabilizace skalního masivu u nádraží
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2021 06.08.2021 10:00
Vrtné práce
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 26.07.2021 10:00
Dodávka použitého víceúčelového komunálního vozidla do 3,5 t
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2021 19.07.2021 11:00
Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
podlimitní Hodnocení 09.06.2021 29.06.2021 10:00
Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 21.06.2021 10:00
Komplexní výměna výtahu - azylový Dům Žofie, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2021 21.06.2021 10:00
Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2021 09.06.2021 10:00
Výměna oken v bytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 14.06.2021 09:00
Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2021 07.06.2021 09:00
REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
nadlimitní Hodnocení 29.03.2021 27.07.2021 11:30
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2020 18.09.2020 08:30
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2020 04.09.2020 10:00
„Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce při akci Kanalizace a čistírna odpadních vod, Dvůr Králové nad Labem, městská část Žireč“
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2020 15.09.2020 09:00
všechny zakázky