Veřejné zakázky Města Dvůr Králové nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vypracování energetického auditu energetického hospodářství města Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 31.05.2024 11:00
Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 17.06.2024 10:00
"Traily Dvůr Králové nad Labem-červený trail"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2024 23.04.2024 10:00
„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. – severní část"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2024 09.04.2024 09:00
"Výměna vstupních dveří a úprava vstupu a vstupního vestibulu Základní školy Schulzovy sady, budova "B", č.p. 407 v Legionářské ulici ve Dvoře Králové nad Labem"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2024 09.04.2024 09:30
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 19.04.2024 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE III. - MAYEROVA TOVÁRNA - Demolice
mimo režim ZZVZ Zadávání 11.03.2024 02.04.2024 12:00
Sdílená jízdní kola ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2024 27.02.2024 11:00
Revitalizace sídliště Karolíny Světlé
podlimitní Hodnocení 12.01.2024 14.02.2024 10:00
Projektová dokumentace protipovodňových opatření - revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Hodnocení 11.08.2023 13.09.2023 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. – technický dozor a koordinátor BOZP
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. - MAYEROVA TOVÁRNA – zadání stavby
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 26.05.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace - REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.03.2023 31.03.2023 12:00
Obnova vstupního vestibulu Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 23.03.2023 08:00
všechny zakázky