Veřejné zakázky Města Dvůr Králové nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka bezpečnostních prvků, centrální ukládání a řízení přístupu do LAN
nadlimitní Hodnocení 27.10.2023 28.11.2023 10:00
Projektová dokumentace protipovodňových opatření - revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Hodnocení 11.08.2023 13.09.2023 10:00
„Revitalizaci části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem":
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2023 08.08.2023 08:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. – technický dozor a koordinátor BOZP
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE II. - MAYEROVA TOVÁRNA – zadání stavby
mimo režim ZZVZ Zadávání 07.06.2023 29.06.2023 12:00
Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 26.05.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace - REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.03.2023 31.03.2023 12:00
Obnova vstupního vestibulu Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 23.03.2023 08:00
Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 27.03.2023 10:00
Nátěr ocelové nosné konstrukce střechy Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 27.03.2023 10:00
Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2023 13.02.2023 10:00
„Pořízení projektových dokumentací rekonstrukce úpravny vody, pasport a revize vrtů a protirázová ochrana - Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 20.09.2022 10:00
PD Rekonstrukce budov čp. 2 a čp. 3 na náměstí T.G.Masaryka
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 06.09.2022 10:00
Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 22.06.2022 10:00
Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.04.2022 26.04.2022 12:00
všechny zakázky