Veřejná zakázka: "Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 306
Systémové číslo: P19V00000026
Datum zahájení: 12.08.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náhrada původního WC návštěvníků na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem
Novostavbou letních WC návštěvníků areálu koupaliště vznikne objekt splňující současné hygienické a uživatelské požadavky návštěvníků. Jedná se o jednopodlažní objekt s dvojitou pultovou střechou a prosvětlovacím pásem v hřebeni. Objekt bude obsahovat 15 WC kabin a 18 sprch. Nejprve však dojde k odstranění původní stavby sociálního zázemí.
Stavba je navržena pouze pro letní provoz a tomu odpovídá materiálové řešení stavby, zejména její tepelně technické parametry.

Vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem
Pro umožnění kvalitního pobytu osob s omezenou schopností pohybu v areálu Tyršova koupaliště vzniknou v areálu koupaliště dvě hygienické buňky pro tyto osoby. Zázemí je navrženo do stávající šatnové části provozního objektu, což je objekt, ve kterém je umístěna bazénová technologie, zázemí personálu, pokladny, plavčík a hlavně převlékací kabiny pro návštěvníky a nachází se při vstupu do areálu.
Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v šatnovém objektu navrženy dvě hygienické buňky s WC, umývadlem a sprchou (1 pro muže a 1 pro ženy) v návaznosti na levou část objektu, ve které je umístěno zázemí personálu (plavčík, hygienické zázemí zaměstnanců, pokladny). Umístění buněk pro OTP je řešeno s ohledem na návaznost na krátké přístupové rampy a dále na rozvody zdravotně technické instalace, zejména kanalizace (v pravé části objektu nejsou žádné rozvody zdravotně technické instalace).
Projekt je proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 389 / 2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Podrobný rozsah díla je specifikován v následujících projektových dokumentacích pro provedení stavby:

• „Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem - Náhrada původního WC návštěvníků“, zpracovatel projektu společnost h - projekt s.r.o., Korunní 968 / 31, Praha 2, 120 00, Ing. Petr Hruschka (777 332 272), IČ 60468653, ČKAIT : 0003029, z 10/2018 pod zakázkovým číslem 0349
• „Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. Labem – Vestavba hygienického zázemí imobilních osob“, zpracovatel projektu společnost h - projekt s.r.o., Korunní 968 / 31, Praha 2, 120 00, Ing. Petr Hruschka (777 332 272), IČ 60468653, ČKAIT : 0003029, z 06/2019 pod zakázkovým číslem 0349-1
• „Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem - Demolice objektu WC návštěvníků“, zpracovatel projektu společnost h - projekt s.r.o., Korunní 968 / 31, Praha 2, 120 00, Ing. Petr Hruschka (777 332 272), IČ 60468653, ČKAIT : 0003029, z 12/2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 099 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka, čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny:
• PO, ST - 08:00 – 17:00,
• ÚT, ČT - 08:00 – 15:00,
• PA - 08:00 – 13:30 (hodin),
• nabídky se podávají v listinné podobě,
• otevírání obálek s nabídkami je neveřejné!!!

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy