Veřejná zakázka: „Oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 321
Systémové číslo: P20V00000011
Datum zahájení: 16.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava fasád dvorní části budov č. p. 57, 58 a 59. Oprava včetně odizolování a zateplení západní fasády domu č. p. 57 (260 m2) a jižní fasády domu č. p. 58 (142 m2), kde je nutná i oprava oken. Východní fasáda domu č. p. 59 (90 m2) bude odizolována a opravena bez zateplení. Obvodové stěny předmětných fasád č. p. 57, 58 a 59 budou odizolovány – hydroizolace budou provedeny injektáží. Zbytky původních omítek budou otlučeny (nežádoucí otvory zazděny), cihelné zdivo očištěno, opatřeno penetrací a podkladní omítkou. Uvedené části fasád bytových domů čp. 57 a 58 budou nad sokly zatepleny izolací z minerálních desek tl. 140 mm a následně bude provedena tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Ostění oken a dveří zatepleno nebude. Fasády jednotlivých budov dle č. p. budou provedeny v odlišných barevných odstínech.
Provedení dalších souvisejících úkonů nutných ke kompletnímu dokončení díla (opravy kotvení svodů hromosvodu č. p. 58 vedoucího po fasádě č. p. 59, zatrubení hromosvodu č. p. 57, zrušení venkovního vedení anténních i internetových kabelů, posunutí dešťového svodu u č. p. 58, nastavení potrubí digestoře a 2x potrubí VZT) – viz výkaz výměr. Práce budou prováděny dle PD vypracované projekční firmou PROJEKTIS spol. s r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem, zakázka č. 2424.
Všechny tři budovy se nacházejí v památkové zóně města, budovy č. p. 57 a 58 jsou kulturními památkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 396 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy