Veřejná zakázka: Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 326
Systémové číslo: P20V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.04.2020
Nabídku podat do: 23.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malá průmyslová a obytná zóna, lokalita Sylvárov, Dvůr Králové nad Labem – vodovod a kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve vybudování splaškové kanalizace DN 300 o délce 169,7 m s pěti šachtami (včetně přípojek s revizními šachtami), vodovodu DN 80 o délce 694,2 m s jedním nadzemním hydrantem (včetně přípojek) a dešťové kanalizace o délce 249,2 m se šesti šachtami včetně vsakovacího objektu, vsakovací rýhy a přípojek uličních vpustí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mudk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky