Veřejná zakázka: Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 345
Systémové číslo: P20V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 1/2020
Datum zahájení: 21.08.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Sanace kanalizačního sběrače v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem dle předložené situace kanalizace včetně šachet (podklad z geografického informačního systému) v délce cca cca 270 m o zjištěné dimenzi DN 400 a rozsahu z geografického informačního systému od šachty Š1 po šachtu Š8, zejména zajištění těsnosti ve vztahu k možným průnikům vody.

Na základě zjištěného technického stavu byl definován nekritičtější úsek tohoto kanalizačního sběrače, který je nutné nově “vysanovat“. Dle provozovatele VaK ve Dvoře Králové nad Labem - společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. je nejvhodnější použít bezvýkopovou metodu vytvrzování inverzního rukávce horkou vodou, nebo párou. Zadavatel však trvá na těchto metodách instalace a vytvrzení rukávce (horkou vodou nebo párou) vzhledem k použití technologie do prostředí s výskytem balastních vod a možnosti abraze stěn a dna potrubí.

Je předpokládáno cca 25 přípojek, které je nutno vyfrézovat a poté zatěsnit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky