Veřejná zakázka: Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 345
Systémové číslo: P20V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 1/2020
Datum zahájení: 21.08.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 400 ul. Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem od šachty Š1 po šachtu Š8
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Sanace kanalizačního sběrače v ul. Vrchlického ve Dvoře Králové nad Labem dle předložené situace kanalizace včetně šachet (podklad z geografického informačního systému) v délce cca cca 270 m o zjištěné dimenzi DN 400 a rozsahu z geografického informačního systému od šachty Š1 po šachtu Š8, zejména zajištění těsnosti ve vztahu k možným průnikům vody.

Na základě zjištěného technického stavu byl definován nekritičtější úsek tohoto kanalizačního sběrače, který je nutné nově “vysanovat“. Dle provozovatele VaK ve Dvoře Králové nad Labem - společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. je nejvhodnější použít bezvýkopovou metodu vytvrzování inverzního rukávce horkou vodou, nebo párou. Zadavatel však trvá na těchto metodách instalace a vytvrzení rukávce (horkou vodou nebo párou) vzhledem k použití technologie do prostředí s výskytem balastních vod a možnosti abraze stěn a dna potrubí.

Je předpokládáno cca 25 přípojek, které je nutno vyfrézovat a poté zatěsnit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy