Veřejná zakázka: Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 379
Systémové číslo: P21V00000021
Datum zahájení: 26.07.2021
Nabídku podat do: 11.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci I. etapy obnovy okenních výplní bývalé Sochorovy vily budou vyměněny vybrané dožilé výplně okenních otvorů. Okenní výplně budou měněny pouze tam, kde nedošlo při osazování stávajících novodobých okenních výplní k zásadním stavebním úpravám, ke změnám dispozice nebo ke změnám souvisejícím s novodobými přístavbami.
V souvislosti s výměnou okenních výplní budou odstraněny drobné přizdívky a nadezdívky parapetů. Špalety a nadpraží okenních otvorů budou omítnuty. Provedeny budou rovněž související instalace parapetů zhotovených z barveného zinkového plechu.
Nová okna budou zhotovena jako repliky původních kovových oken. Po instalaci oken bude opravena výmalba.
Zhotovitel je povinen zhotovit zevrubnou výrobní dokumentaci okna ZAa a ZAb a po jejím protokolárním odsouhlasení investorem, autorským dozorem a pracovníky státní památkové péče je povinen vyrobit jejich prototyp. Rovněž prototypy původních oken budou protokolárně odsouhlaseny investorem, autorským dozorem a pracovníky státní památkové péče. Teprve po tomto kroku budou vyráběny další okenní výplně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy