Veřejná zakázka: Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 436
Systémové číslo: P23V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 1
Datum zahájení: 11.05.2023
Nabídku podat do: 26.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací – rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves za podmínek stanovených ve výzvě.
Jedná se o rekonstrukci stávající požární nádrže.
Požární nádrž je umístěna zhruba ve středu obce Žireč cca 25 m od koryta Žirečského potoka a cca 50 m od budovy požární zbrojnice. Požární nádrž je přístupná od asfaltové komunikace vedoucí k požární zbrojnici.
Původní napájení nádrže bylo vybudováno ze Žirečského potoka pomocí vzdouvacího objektu. Toto nápustné zařízení je ve špatném stavu, hrazení potoka již neumožňuje a nadále se už nebude využívat. Nově bude požární nádrž napouštěna přepadovou vodou z artézského vrtu.
Součástí prací je i odbahnění stávající nádrže.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO-1 Boční svahy, zadní část a dno nádrže
SO-2 Železobetonová předstěna přední části nádrže
SO-3 Zpevnění stávající přístupové komunikace
SO-4 Demolice stávajícího nápustného objektu

Technické podmínky jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy