Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 15.06.2017 09:00
Chodníky podél silnice III/30012
podlimitní Zadáno 29.05.2017
Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2017 13.06.2017 09:00
Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 26.04.2017 27.04.2017 10:00
Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů
podlimitní Zadáno 20.03.2017 10.04.2017 11:00
Dodávka 1 ks mechanismu pro sečení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 29.03.2017 11:00
Tyršovo koupaliště brouzdaliště Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 20.03.2017 10:00
Oprava mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 06.01.2017 21.02.2017 10:00
Zajištění instalatérských prací u městských bytových i nebytových prostorech ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2016 19.12.2016 10:00
Licence Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 21.11.2016 10:00
Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského pro účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 07.11.2016 10:00
Dodávka kontejneru s hydraulickou rukou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 18.10.2016 11:00
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 18.10.2016 11:00
Oprava chodníku podél komunikace II/299 v ulici Dukelská ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 03.10.2016 10:00
Oprava komunikací v lokalitě Městská Podstráň a oprava komunikace v ulici Soukupova ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 07.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016