Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 15.12.2015 10:00
Nástavba pro Multicar M26 - výspravková souprava k opravám asfaltových povrchů tryskovou metodou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Rekonstrukce části komunikace ve Dvoře Králové nad Labem - ul. Preslova
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 23.10.2015 07:00
Nákup nástavby na svoz komunálního odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 23.10.2015 11:00
Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice v období leden 2016 až prosinec 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 23.10.2015 10:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 22.09.2015 16.11.2015 10:00
Jazykově-vzdělávací pobyty II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 24.08.2015 08:15
Rekonstrukce chodníku a cyklotrasy v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2015 25.08.2015 09:00
Obnova střešního pláště budovy Hankova domu, čp.299, náměstí V. Hanky, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2015 20.07.2015 09:00
Oprava střechy kina Svět Dvůr králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 29.06.2015 10:00
Výměna oken západní fasády ZŠ Schulzovy sady
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 29.06.2015 09:00
Rekonstrukce střechy budovy čp. 1006 v Bezručově ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 22.06.2015 10:00
Vytápění školní družiny ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 22.06.2015 09:00
Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 08.06.2015 11:00
Nové osobní služební vozidlo určené zejména pro přepravu seniorů a zdravotně postižených
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2015 07.05.2015 14:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016