Veřejná zakázka: Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n.L - jižní průčelí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 286
Systémové číslo: P19V00000006
Datum zahájení: 26.02.2019
Nabídku podat do: 22.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n.L - jižní průčelí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. - obnova jižní fasády, výměna části okenních výplní západního průčelí a obnova trnože východního průčelí. Stručný popis prací - z jižní fasády bude odstraněn svrchní neprodyšný akrylátový nátěr a cementové omítky překrývající původní omítky a plastické prvky štukové výzdoby. Po odstranění svrchních recentních vrstev fasády a po provedení podrobného restaurátorského průzkumu budou původní omítky a štuková výzdoba restaurovány. Dožilé původní omítky a prvky výzdoby budou sejmuty a nahrazeny jejich replikami. Novodobé výplně otvorů krajních dílů jižního průčelí a západního dílu budou odstraněny a nahrazeny replikami původních truhlářských prvků. Stávající klempířské prvky fasády budou sejmuty a po opravě omítek budou kompletně nahrazeny nově zhotovenými klempířskými prvky. Původní kamenické prvky fasády, tj. podokenní parapety budou restaurovány. Součástí díla bude i dodatečná horizontální izolace zdiva systémem infuzních clon a obnova kamenného soklu budovy (krajní díly jižního průčelí).
Budova je zapsána na seznamu kulturních památek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 886 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
• místem pro podání nabídek (ve lhůtě pro podání nabídek) je Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka čp. 38 (podatelna), a to v pracovní dny:
PO, ST 8:00 - 17:00 hod.
ÚT, ČT 8:00 - 15:00 hod.
PÁ 8:00 - 13:30 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky