Veřejná zakázka: Oprava střechy ZŠ Schulzovy sady, úsek Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 109
Systémové číslo: P14V00000006
Počátek běhu lhůt: 25.04.2014
Nabídku podat do: 12.05.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy ZŠ Schulzovy sady, úsek Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce střechy východního a severního křídla budovy. Výměna krytiny bude prováděna po částech v pásech(zaplachtovatelných, aby nedošlo k zatečení do prostoru podstřeší a následně učeben a školní budovy), kde vždy po demontáži sněhových zachytávačů, hromosvodu, odkrytí konstrukce krovu a vrchního líce římsy, bude provedena revize podkladu, který bude případně opraven. Souběžně proběhne oprava štítových stěn ze strany střechy omítnutím (štuk na nastavované jádro) s výměnou prejzové krytiny režné (hák, kůrka) dle stávající a již opravené. Na zrevidovaný podklad pod klempířské prvky se nabije plné dřevěné bednění a osadí se kontaktní podstřešní fólie s kontra latěmi. Veškeré dřevěné prvky budou chemicky ošetřeny nástřikem proti nepříznivým vlivům. Klempířské prvky budou ze žárově pozinkovaného plechu tl. min.0,6 mm s červenohnědou minimálně trojnásobnou vrstvou nátěru zvýšené životnosti – předetřít – zejména před položením krytiny. Poté se položí nová krytina bobrovka režná, segmentový řez, korunové krytí v souladu s montážními předpisy výrobce krytiny. Na střechu budou aplikovány systémové proti sněhové mříže(podélné tyče-viz již provedená oprava na jižním křídle) a háky, které včetně hromosvodů, společně s výlezy a dalšími souvisejícími komponenty vytvoří nový funkční systémový celek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky