Veřejná zakázka: Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp.299 ve Dvoře Králové n.L

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 246
Systémové číslo: P18V00000005
Datum zahájení: 23.03.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp.299 ve Dvoře Králové n.L
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Stručný popis prací - z fasády bude odstraněn svrchní neprodyšný akrylátový nátěr a cementové omítky překrývající původní omítky a plastické prvky štukové výzdoby. Po odstranění svrchních recentních vrstev fasády a po provedení podrobného restaurátorského průzkumu budou původní omítky a štuková výzdoba restaurovány. Dožilé původní omítky a prvky výzdoby budou sejmuty a nahrazeny jejich replikami. Novodobé výplně otvorů vnějšího pláště budou odstraněny a nahrazeny replikami původních truhlářských prvků. Stávající klempířské prvky fasády budou sejmuty a po opravě omítek budou kompletně nahrazeny nově zhotovenými klempířskými prvky. Původní kamenické prvky fasády, tj. podokenní parapety, portály někdejších vstupních dveří, budou restaurovány. Součástí díla bude i dodatečná horizontální izolace zdiva systémem infuzních clon a obnova kamenného soklu budovy.
Budova je zapsána na seznamu kulturních památek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 103 264 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy