Veřejná zakázka: „Výměna oken (II. etapa A) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 251
Systémové číslo: P18V00000010
Datum zahájení: 23.04.2018
Nabídku podat do: 10.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Výměna oken (II. etapa A) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Výměna oken (II. etapa A) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o výměnu poloviny oken jihovýchodní fasády obytného domu čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem, celkem 15 oken (dle pasportizace oken budovy - okna č. 101, 102, 103, 104, 211, 212, 213, 214, 309, 310, 311, 312, 411, 412, 413 – přesná polovina oken II. etapy!). Stávající dožilá dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými špaletovými okny dle původního tvaru s doplněným odtokem dešťové vody v barvě bílé (RAL 9016), včetně paropropustných a parotěsných pásek, popř. 3D pěny, dle PD „Pasportizace oken budovy čp. 400, Švehlova ul., Dvůr Králové n. L.“, zak. č. 2382E, vypracované Ing. Jansou, PROJEKTIS spol. s.r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem.
Nová okna budou provedena ve shodném materiálovém provedení (dřevěný vícevrstvý lepený profil) a členění, zachován bude způsob otevírání křídel, vnitřní křídlo bude zaskleno dvojsklem 4/16/4 mm v těsném provedení na styku s rámem a venkovní křídlo sklem tl. 4 mm, s doplněným odtokem dešťové vody a posílenými statickými vlastnostmi rámů, včetně zachování tvaru a všech okrasných řezeb a vybavení kovových doplňků (původní kování bude sejmuto, odstraněny nánosy barev, vyčištěno, promazáno, zkontrolováno a opět použito. Nefunkční a nehistorické kličky budou vyměněny za nové - Elegant staromosaz /COBRA/ a panty 3D seřiditelné, průměr 14 mm). Okna budou vybavena roletami v barvě šedé (odlišné od uvedeného položkového rozpočtu, kde jsou navrženy žaluzie).
Budova čp. 400 je zapsána na seznamu kulturních památek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 869 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy