Veřejná zakázka: Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 311
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2020
Nabídku podat do: 09.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Podharť
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
I. Pro část VZ 1 Stavební práce: Stavební práce – vybudování dvou učeben v půdní vestavbě, včetně nutného bezbariérového přístupu do nich. Podrobný popis předmětu plnění pro část VZ č. 1 je vymezen projektovou dokumentací, vyhotovenou společností PROJEKTIS, spol. s r.o. (dále jen „projekt“). Veškeré dokumenty vztahující se k předmětu plnění části VZ č. 1 tvoří příloha této ZD č. 1a - VZ 1 - Stavební práce.
II. Pro část VZ 2 Vybavení učeben: Pořízení vybavení odborných jazykových učeben v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Podrobný popis předmětu plnění pro část VZ č. 2 je vymezen přílohou této ZD č. 1b - VZ 2 - Vybavení učeben.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 550 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mudk.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy