Veřejná zakázka: „Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 335
Systémové číslo: P20V00000025
Datum zahájení: 05.06.2020
Nabídku podat do: 26.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
„Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“
Po provedení demontáže nepoužitých součástí krovu a odvezení masivních trámů k opravě bude po vyčištění podlahy půdy od suti proveden průzkum stávajících trámových stropů v prostoru u obou štítových stěn. Na základě zjištěného stavu bude následně před dalším pokračováním stavby rozhodnuto o jejich opravě příp. sanaci ještě před montáží nové střechy.
Navržená konstrukce střechy bez průběžných podpěr vazných trámů uprostřed půdního prostoru umožňuje sice zásah do těchto stropů i po dokončení rekonstrukce, ale za omezených podmínek a bez použití jeřábu. Trámy ve stropech jsou určitě poměrně masivní a ruční manipulace s nimi bude obtížná.
V průběhu stavby musí být budova chráněna proti nepříznivým vlivům počasí provizorním zastřešením lehkou konstrukcí s krycí plachtou a odvedením veškeré okapní vody mimo budovu za použití stávajících svodů.
Vlastní realizace je předpokládána ve dvou časových etapách s tím, že:
I. etapa v roce 2020 - obsahuje opravu stropu nad II. N. P. dle přiloženého Dodatku č. 1, zajištění přístupu a případné provizorní ztužení krovu,
II. etapa v roce 2021 - obsahuje vlastní rekonstrukci střechy!
Podrobný rozsah díla je specifikován v následující projektové dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele:
• „Rekonstrukce střechy budovy čp. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem“, vypracovanou: PROJEKTIS, spol. s r. o., IČO: 445537879, se sídlem: Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy