Veřejná zakázka: Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 338
Systémové číslo: P20V00000028
Datum zahájení: 08.06.2020
Nabídku podat do: 22.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
předmětem plnění této veřejné zakázky je: Výměna oken jižní fasády ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem Stávající dřevěná okna jsou již dožilá a tepelně nevyhovující, proto budou nově vyměněna za nová okna dřevěná z euro profilů s izolačním dvojsklem. Členění oken bude stejné, tedy devítikřídlé, popř. šestikřídlé, pouze otevírání bude z hlediska funkčnosti změněno. Nátěr v odstínu slonová kost. Okapničky budou dřevěné. Všechna špaletová okna budou odbourána tak, aby byla zachována v co největší míře venkovní fasáda. Bourání oken bude prováděno z interiéru postupným rozebíráním a dělením jednotlivých dílů oken. Po demontáži stáv. oken budou stávající vnitřní okenní otvory po špaletových oknech (v parapetu, ostění a nadpraží) začištěny štukovou omítkou, případně zarovnány extrudovaným polystyrénem. Zejména v nadpraží bude volný prostor po odbourání špaletového okna vyššího pro původní rolety. Nová okna osadit z interiéru do upravených otvorů tak, aby z exteriéru byla okna v otvoru umístěna souměrně (tj. viditelná část rámů podél ostění a pod nadpražím musí být stejná). Při osazování opatřit všechna okna parotěsnými a paropropustnými těsnícími páskami. Okenní otvory začistit štukovou omítkou z interiéru, dle potřeby začistit i z exteriéru, zejména v místech osazení nových parapetních plechů pod omítku ostění. Nově budou osazeny vnitřní parapety z lamina. Všechna měněná okna budou opatřena horizontálními vnitřními žaluziemi na jednotlivých křídlech. Z exteriéru budou stávající oplechování parapetů z pozinkovaného plechu odstraněny a nahrazeny novým oplechováním z lakovaného plechu červenohnědé barvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy