Veřejná zakázka: Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 367
Systémové číslo: P21V00000009
Datum zahájení: 24.05.2021
Nabídku podat do: 07.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava balkonů čp. 2903 a 2904 v ulici E. Zbroje, Dvůr Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava balkonů u sousedních na sebe navazujících šestipodlažních objektů čp. 2903 a 2904 v ulici Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem. Opravy budou provedeny shodně na všech šestnácti balkonech, nacházejících se ve II., III., IV. a V. NP. U horních balkonů (vzhledem k větší zátěži dešťovou vodou) bude navíc proveden impregnační nátěr povrchu zídek zábradlí.
Stavební opravy spočívají v:
- oprava podlah balkonu - původní dlažba bude odstraněna včetně soklíku a jeho olištování. Po provedení sond (u jednoho z balkonu) bude zjištěno vyztužení horního líce nosné železobetonové desky a provedeno posouzení. Na vnitřním líci-po celém obvodu balkonu bude odstraněna do výšky 300 mm omítka, podklad pro hydroizolaci bude vyrovnán stěrkou ve sklonu k odtoku v místě upravovaných chrličů, která bude vytažena do výšky soklu na stěnách a u vstupu přes schod až k balkonovým dveřím. Povrch stěrky bude opatřen pojistnou tekutou hydroizolací – mezi jejími vrstvami bude v nárožích uložena výstužná vložka. Povrch podlah bude tvořit zesílená fólie FATRAFOL 814 v odstínu světle šedé barvy RAL 7040 vytažena na sokl do výšky 300 mm a přes schod až po rám balkonových dveří. Pro kotvení budou použity úhelníky z poplastovaného plechu a k připevnění fólie na sokl ukončovací kotevní lišty.
- oprava podhledu balkonu – z podhledu bude odstraněna omítka, uvolněné části nosné železobetonové desky, očištěna vyčnívající výztuž. Spodní líc desky opatřen nátěrem adhezním můstkem. Po vnějším obvodu bude v povrchu podhledu desky provedena drážka pro zajištění odkapu vody. Finální štuková omítka začistí i boční hrany balkonové desky, opraví i povrchy zídek zábradlí. Omítnuté povrchy budou opatřeny svrchním silikonovým nátěrem.
- odstranění a nahrazení chrličů dešťové vody – původní chrliče budou odříznuty a napojeny na nové bíle lakované hliníkové svody v hranatém provedení 100x100 mm. Voda všech balkonů bude odvedena potrubím po fasádě až na terén. U širokých balkonu (dva balkony vedle sebe) – vedena horizontální trubka těsně pod balkony a napojena na výše popsaný společný svod.
- zajištění zídky zábradlí a úprava svislé spáry – rozevření spára bude vyplněna cementovou maltou a v horním líci bude pod upraveným oplechováním zajištěno kotvení zábradlí pomocí zarážek z ocelových úhelníků, ke kterému budou zarážky kotveny. Kotva bude zapuštěna až pod zateplení zdiva polystyrénem.
- úpravy oplechování – stávající oplechování zídek zábradlí bude ponecháno s doladěním jeho napojení na přilehlé stěny.
Práce budou prováděny dle dokumentace vypracované projekční firmou PROJEKTIS spol. s r.o., IČ 45537879, Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem, zakázka č. 2498.
Výzvu s krycím listem, návrh smlouvy o dílo, a dokumentaci je možné získat na internetových stránkách https://zakazky.mudk.cz/

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 560 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy