Veřejná zakázka: Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 392
Systémové číslo: P22V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 00277819
Datum zahájení: 14.01.2022
Nabídku podat do: 31.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na služby pro investiční akci: „Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem“

Jedná se o vypracování stavebně historického průzkumu a inventarizaci historických prvků na stavbu Městské spořitelny č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, jenž je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 15523/6-4570.

Ve stavebně historickém průzkumu by mělo být mimo jiné řešeno:
1. Stavebně historický průzkum:
• textová část
• obrazová a plánová část
• stavebně historický průzkum bude zpracován obvyklou formou podle metodiky NPÚ: Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, obsahově v rozsahu metodiky NPÚ.

2. Soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení včetně jejich uměleckohistorického hodnocení:
• obsahuje pro každý prvek popis, datování, stav, fotografii celku a jednotlivých detailů, umístění, hodnocení příp. návrh na další nakládání s prvkem a vyznačení v půdorysu objektu - soupis (inventarizace) prvků, které jsou součástí stavby; soupis (inventarizace) povrchových uměleckořemeslných povrchových úprav podlah, stěn a stropů; soupis (inventarizace) historicky hodnotného mobiliáře a technického vybavení,
• počet inventarizovaných prvků cca 350 typů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy