Veřejná zakázka: Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 392
Systémové číslo: P22V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 00277819
Datum zahájení: 14.01.2022
Nabídku podat do: 31.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výběr nejvýhodnější nabídky uchazeče na služby pro investiční akci: „Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem“

Jedná se o vypracování stavebně historického průzkumu a inventarizaci historických prvků na stavbu Městské spořitelny č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, jenž je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 15523/6-4570.

Ve stavebně historickém průzkumu by mělo být mimo jiné řešeno:
1. Stavebně historický průzkum:
• textová část
• obrazová a plánová část
• stavebně historický průzkum bude zpracován obvyklou formou podle metodiky NPÚ: Jan Beránek, Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, NPÚ, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, Praha, 2015, obsahově v rozsahu metodiky NPÚ.

2. Soupis (inventarizace) hodnotných prvků stavby a vybavení včetně jejich uměleckohistorického hodnocení:
• obsahuje pro každý prvek popis, datování, stav, fotografii celku a jednotlivých detailů, umístění, hodnocení příp. návrh na další nakládání s prvkem a vyznačení v půdorysu objektu - soupis (inventarizace) prvků, které jsou součástí stavby; soupis (inventarizace) povrchových uměleckořemeslných povrchových úprav podlah, stěn a stropů; soupis (inventarizace) historicky hodnotného mobiliáře a technického vybavení,
• počet inventarizovaných prvků cca 350 typů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky