Veřejná zakázka: „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. – západní část a výměna části oken budovy kina čp. 828 "

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 396
Systémové číslo: P22V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 010322
Datum zahájení: 09.03.2022
Nabídku podat do: 28.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. – západní část a výměna části oken budovy kina čp. 828 "
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Ze západního průčelí budovy Hankova domu č.p. 299 ve Dvoře Králové nad Labem budou odstraněny stávající dožilé vápenocementové omítky a celá fasáda bude navrácena do její původní podoby z počátku 20. století. Novodobé výplně otvorů budou odstraněny a nahrazeny replikami původních truhlářských prvků (mimo dvou již osazených replik původních oken). Stávající klempířské prvky budou nahrazeny novými. Akce bude provedena podle části projektové dokumentace, týkající se západního průčelí budovy. Součástí této veřejné zakázky bude i výměna čtyř dožitých oken budovy č.p. 828 ve Dvoře Králové nad Labem (pouze část projektové dokumentace, týkající se oken).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 920 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy