Zakázka: Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 399
Systémové číslo: P22V00000010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.04.2022
Nabídku podat do: 26.04.2022 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu:
V souvislosti s přípravou zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zajištění služeb elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl zadavatel provést průzkum trhu jako podklad pro transparentní stanovení předpokládané hodnoty zakázky a ke zjištění dalších podstatných informací.
Předmětem průzkumu trhu je objektivní zjištění cenové nabídky pro výpočet předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zajištění služeb elektronických komunikací a zároveň zjistit další informace nezbytné pro objektivní zpracování následných zadávacích podmínek.
Předložené cenové nabídky a zájem projevený ze strany dodavatelů budou mít podstatný vliv při rozhodování zadavatele o tom, zda bude veřejná zakázka ze strany Města Dvora Králové nad Labem vypisována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Průzkum trhu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky administrátora Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. (6q2xjpc)

Kontakt

Části zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy