Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2020 a 2021
nadlimitní Zadáno 28.08.2019
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2019 06.09.2019 09:00
"Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem"
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 30.08.2019 10:00
Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2019 02.07.2019 10:00
Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Drtinova) - zahrada MŠ, ul. Drtinova u č. p. 1444, k. ú. Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 24.05.2019 10:00
Expozice textilního tisku – vnitřní vybavení expozice, nábřeží Jiřího Wolkera 132, 133 Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 27.05.2019 10:00
Dvůr Králové nad Labem - Úprava křižovatky v ulici Nedbalova
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 16.05.2019 10:00
Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce
podlimitní Zadáno 21.03.2019 16.04.2019 11:00
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, Dvůr Králové nad Labem od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr Králové n.L.-Žireč
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 25.03.2019 17:00
Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n.L - jižní průčelí
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 22.03.2019 10:00
Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019
nadlimitní Zadáno 11.02.2019 18.03.2019 11:00
Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu
podlimitní Zadáno 28.01.2019 20.02.2019 11:00
Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, ulice Komenského 1296/231 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 03.12.2018 10:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Zadáno 03.10.2018 12.11.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››