Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava střechy, obvodového pláště, fotovoltaická elektrárna a příchozí komunikace školní jídelny
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2022 18.07.2022 10:00
Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 22.06.2022 10:00
UTM firewall včetně instalace a implementace
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 04.07.2022 14:00
Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov: dodávka štěpkovače/dritče, mobilních buněk a vážního systému
podlimitní Vyhodnoceno 23.05.2022 10.06.2022 10:00
Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 16.05.2022 15:00
Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.04.2022 26.04.2022 12:00
Pořízení a výměna parkovacích automatů v katastru města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Hodnocení 15.03.2022 08.04.2022 10:00
„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. – západní část a výměna části oken budovy kina čp. 828 "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2022 28.03.2022 09:00
REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
nadlimitní Hodnocení 25.02.2022 25.04.2022 11:30
Stavebně – historický průzkum stavby Městské spořitelny č. p. 3 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 14.01.2022 04.03.2022 13:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2022 a 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.10.2021
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2021 29.09.2021 17:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Zadáno 19.08.2021 29.09.2021 10:00
Obnova bývalé vily Zdeňka Sochora Spojených národů č.p. 1620 ve Dvoře Králové n. L. – I. etapa obnovy okenních výplní
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2021 11.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››