Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2022 05.12.2022 10:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro Technické služby města v napěťové hladině vysoké napětí na období roku 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.11.2022
Rekonstrukce ulice Zborovská
podlimitní Hodnocení 26.09.2022 25.10.2022 10:00
„Pořízení projektových dokumentací rekonstrukce úpravny vody, pasport a revize vrtů a protirázová ochrana - Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 20.09.2022 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 25.08.2022 23.09.2022 09:00
Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 10.08.2022 10:00
PD Rekonstrukce budov čp. 2 a čp. 3 na náměstí T.G.Masaryka
nadlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 06.09.2022 10:00
Labská stezka (Cyklotrasa č. 2) v úseku Stanovice - Žireč
podlimitní Hodnocení 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Úprava střechy, obvodového pláště, fotovoltaická elektrárna a příchozí komunikace školní jídelny
podlimitní Hodnocení 09.06.2022 18.07.2022 10:00
Rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2022 22.06.2022 10:00
UTM firewall včetně instalace a implementace
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 14:00
Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 16.05.2022 15:00
Výzva k podání cenové nabídky v rámci průzkumu trhu Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.04.2022 26.04.2022 12:00
Pořízení a výměna parkovacích automatů v katastru města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Hodnocení 15.03.2022 08.04.2022 10:00
„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L. – západní část a výměna části oken budovy kina čp. 828 "
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2022 28.03.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››