Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce požární nádrže v Žirči, k. ú. Žireč Ves
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 26.05.2023 09:00
Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ Dvůr Králové nad Labem, INTERIÉR-NÁBYTEK
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2023 05.06.2023 10:00
Malá průmyslová a obytná zóna, Lokalita Sylvárov - Komunikace a veřejné osvětlení
podlimitní Hodnocení 10.04.2023 15.05.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace - REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.03.2023 31.03.2023 12:00
Zkvalitnění varovného informačního systému města Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 06.03.2023 27.03.2023 10:00
Obnova vstupního vestibulu Gymnázia č.p. 304 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2023 23.03.2023 08:00
Výměna osvětlení Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 27.03.2023 10:00
Nátěr ocelové nosné konstrukce střechy Zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 27.03.2023 10:00
Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2023 13.02.2023 10:00
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 04.11.2022 05.12.2022 10:00
Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro Technické služby města v napěťové hladině vysoké napětí na období roku 2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.11.2022
Rekonstrukce ulice Zborovská
podlimitní Zadáno 26.09.2022 25.10.2022 10:00
„Pořízení projektových dokumentací rekonstrukce úpravny vody, pasport a revize vrtů a protirázová ochrana - Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2022 20.09.2022 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 25.08.2022 23.09.2022 09:00
Mobilní aplikace města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2022 10.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››