Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, Dvůr Králové nad Labem od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr Králové n.L.-Žireč
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 25.03.2019 17:00
Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n.L - jižní průčelí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 22.03.2019 10:00
Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti 2019
nadlimitní Zadáno 11.02.2019 18.03.2019 11:00
Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního povodňového plánu
podlimitní Zadáno 28.01.2019 20.02.2019 11:00
Stavební úpravy a opravy tří bytů: nábřeží Benešovo 1974/11, ulice B. Němcové 950/11, ulice Komenského 1296/231 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 03.12.2018 10:00
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
nadlimitní Zadáno 03.10.2018 12.11.2018 14:00
Aktivní prvky LAN
nadlimitní Zadáno 27.09.2018 29.10.2018 14:00
Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ), - zahrada MŠ ulice Dvořákova, u č. p. 728, k. ú. Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
Výměna vrat a vyvolané stavební úpravy garáže hasičské zbojnice na st.p.č. 98 v k.ú. Žireč Městys
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 10.09.2018 09:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 06.08.2018 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 06.08.2018 10:30
Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Zadáno 18.07.2018 20.08.2018 14:00
"Rekonstrukce komunikace ulice Plk. Švece" ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2018 03.07.2018 10:00
Výměna oken (II. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2018 18.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››