Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace VOIP ústředny, VOIP telefonů včetně zajištění servisních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2013 08.10.2013 15:00
Výměna oken v Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové n/L
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2013 19.09.2013 10:00
UTM firewall
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2013 09.08.2013 15:00
Přechod pro chodce na sil. II/300 v obci Lipnice u Dvora Králové - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2013 12.08.2013 10:00
Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města - EXPOZICE
podlimitní Zadáno 18.07.2013 02.09.2013 08:00
"Generální oprava dvou kusů čpavkových kompresorů NF 611 ve strojovně ZS" ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 10:00
"Provedení nového živičného krytu části budoucí cyklostezky na nábřeží E. Beneše" ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 10:00
"Rekonstrukce místní komunikace na Rovinkách" ve Dvoře Králové nad Labem - Lipnici
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 24.07.2013 10:00
Rekonstrukce noclehárny, Bezručova 1006, Dvůr Králové n/L
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 15.07.2013 10:00
MKDS 2013 - OPTIMALIZACE
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2013 12.07.2013 12:00
Nové osobní motorové vozidlo pro potřeby zajištění výkonu pravomoci Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem 2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2013 04.07.2013 12:00
Servisní a materiálová smlouva – centrální tiskové řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2013 12.07.2013 15:00
Nájem kamerového systému pro měření úsekové rychlosti
nadlimitní Zadáno 08.06.2013 05.08.2013 10:00
Výkon technického dozoru v rámci projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2013 20.06.2013 10:00
Odstranění havarijního stavu fasády gymnázia ve Dvoře Králové n/L
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 25.06.2013 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13  ››